Vragen over NEN, NEN-EN en NPR beantwoord

Op het gebied van kantoormeubelen en inrichting wordt vaak verwezen naar de richtlijnen van de Arbowet die NEN, NEN-EN en NPR-normeringen bevatten. Omdat hierover veel verwarring kan ontstaan leggen wij u graag de verschillen en betekenis van deze afkortingen uit.

Arbowet

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van beide partijen te bevorderen. De Arbowet stelt eisen aan de inrichting van een kantoor en werkplek die verwijzen naar NEN, NEN-EN of NPR-normeringen. Al deze normeringen zijn richtlijnen; geen wetten.

Wat zijn NEN, NEN-EN en NPR-normen

De NEN, NEN-EN en NPR-normeringen zijn samenvattingen van afspraken, specificaties en criteria waaraan een product of dienst moet voldoen. De letters worden altijd opgevolgd door een getal dat verwijst naar de desbetreffende richtlijn; geen wet. Bijvoorbeeld de NPR 1813: richtlijnen voor kantoormeubelen of de NEN 1824: Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoorwerkplekken.

NEN

De Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) en stichting NEC zijn verantwoordelijk voor het registreren van deze normering. NEN is dus eigenlijk de afkorting voor de Nederlandse normering van richtlijnen. Deze afkorting is dus land gericht en wordt in Nederland geschreven als NEN gevolgd door de code van de richtlijn (in cijfers). Belgische normeringen dragen bijvoorbeeld de afkorting NBN (Normalisatie instituut België). 

NEN-EN

Europese normen worden opgesteld door de Europese normalisatie-organisatie (EN) en gelden voor heel Europa. Deze worden per land gepubliceerd door de nationale normalisatie-instituten (NEN). Per land wordt dus de landelijk afkorting van normeringen voor de EN-normering gezet waardoor in Nederland de NEN-EN normering ontstaat en in België NBN-EN. Een NEN-EN normering betekend simpelweg dat deze Europese richtlijn ook in Nederland wordt aangehouden. U kunt het dus aflezen als een Europese norm die in Nederland wordt gehanteerd.

NPR

De afkorting NPR staat voor Nederlandse Praktijk Richtlijn en is een aanvulling op diverse normeringen. In deze aanvulling wordt de praktische uitwerking van een norm benoemd. Dit klinkt ingewikkelder dan het is; een Europese norm voor bureaustoelen is geschikt voor de gemiddelde Europeaan. Een Nederlander is gemiddeld langer dan de gemiddelde Europeaan en dus hebben wij een aanvulling op de EN-norm; de NPR.

                                                          

 

Andere afkortingen en ontbrekende NEN, NEN-EN en NPR-normeringen

Als u online zoekt, treft u vooral verschillen in de weergave van de letters voor het richtlijn getal; bijvoorbeeld EN of (N)EN. Dit zijn geen officiële afkortingen maar worden vaak gebruikt als verkorte notatie van de NEN of NEN-EN normering.

Wordt er, in onze webshop, geen NEN, NEN-EN en NPR-normeringen vermeld bij het product dat u wilt aanschaffen of voorleggen aan uw baas? Twijfelt u of een product voldoet aan de Arbowet of een bepaalde NEN-normering heeft? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u voorzien van de juiste informatie.