Nagalmtijd

Wat wordt bedoeld met nagalmtijd?

Nagalmtijd is de tijd dat een geluid nog hoorbaar is in een ruimte wanneer de geluidsbron geen geluid meer produceert. Klap maar eens in je handen in een kerk of andere grote open ruimte. De echo die je hoort na de klap, noemt men de nagalm. De nagalmtijd  is de tijd gemeten waarin het geluid met 60db afneemt; in de praktijk is de nagalm daarna niet meer hoorbaar. Hiervoor is zelfs een mooie formule bedacht:  

waarbij:

• T 

• V = volume

• O = som van de wandoppervlakten

• α = absorptiecoëfficiënten

Waarom is nagalmtijd belangrijk om rekening mee te houden?

Willen we elkaar goed kunnen verstaan, dan kan een lange nagalmtijd als erg hinderlijk worden ervaren. Voor kantoorruimtes geldt over het algemeen: hoe langer de nagalmtijd, hoe slechter de akoestiek. Naast verminderde productiviteit en een slechte werksfeer kan een slechte akoestiek leiden tot vermoeidheid, verminderde concentratie, hoofdpijn en stress. Is een lange nagalmtijd dan altijd negatief? Nee, in sommige situaties is een lange nagalmtijd wel degelijk wenselijk, bijvoorbeeld in concertzalen. Bezoekers worden dan als het ware omhuld door geluid. Zang en instrumenten komen dan juist heel mooi over.

Hoe kunnen we een lange galmtijd verlagen?

De nagalmtijd in een ruimte kan aanzienlijk verkort worden door geluidsabsorberende schermen en panelen te plaatsen. D.m.v. het strategisch plaatsen van deze akoestische oplossingen zal de nagalmtijd aanzienlijk verkleind worden. Vaak werkt een combinatie van akoestische producten het best, waarbij gedacht kan worden aan: 

- akoestische kantoorschermen

- akoestische panelen (plafond baffles en wandpanelen)

- akoestische bureauschermen

Welke combinatie van oplossingen het beste zal werken, zal per (kantoor)ruimte verschillen. Om goed in kaart te brengen welke oplossingen het beste zullen werken in een bepaalde ruimte, kan een uitgebreide akoestische meting worden verricht.

Bent u geïnteresseerd in een akoestische meting of wilt u meer informatie ontvangen over het verminderen van de nagalmtijd? Vraag dan onze gratis akoestische scan aan.